Biyokütle Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları

Kontrollü havasız sindirimli bir biyogaz tesisi, doğrudan depolama seçeneğine oranla önemli yararlar sağlar.Biyogazdan elde edilen enerji, yatırım maliyetini karşılar. Öte yandan, sindirilmiş atığın besin içeriği, ham atığınkine eşittir. Ek olarak, biyolojik açıdan bir denge durumundadır ve koku sorunu doğurmaksızın, uzun sürelerle depolanması daha kolaydır. Daha fazla sıvı içerir ve uzun mesafelere pompalanması, ham atığa oranla daha az enerji gerektirir.

Olumlu Yönler

1. Hemen her yerde yetiştirilebilmesi olması Üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi
2. Her ölçekte enerji verimi için uygun olması
3. Düşük ışık şiddetlerinin yeterli olması
4. Depolana bilir olması
5. 5­3 50C arasında sıcaklık gerektirmesi
6. Sosyo­ekonomik gelişmelerde önemli olması Çevre kirliliğioluşturmaması
7. Sera etkisi oluşturmaması
8. Asit yağmurlarına yol açmaması


Olumsuz Yönler

1. Düşük çevrim verimine sahip
2. Tarım alanları için rekabet oluşturması
3. Su içeriğinin fazla